“Открито за хомеопатията” е образователен сайт. Съдържа повече от 130 авторски и преводни материали, публицистика и информация за печатни издания по класическа хомеопатия.

Ханеман за първи път споменава принципа на подобието през 1796.

Създадената от него хомеопатия преодолява съпротивата от страна на конвенционалната школа в продължение на повече от два века, без да претърпи дори най-слабо поражение. Хомеопатията е надеждна медицина и трябва да бъде изучавана като такава, за да се радваме на предвидими резултати.

“Всяка мощна медицинска субстанция произвежда в човешкото тяло вид особена болест; колкото по-мощно е лекарството, толкова по-особена, отличителна и силна е болестта.

Ние трябва да подражаваме на природата, която понякога лекува хроничната болест чрез наслагването на друга върху нея, и да приложим спрямо (хроничната) болест, която искаме да излекуваме, онова лекарство, което може да произведе друга, много подобна на нея, изкуствена болест и така да излекува първата; similia similibus.”


 • Similia similibus от 1796 до днес

  “Истина, напразно търсена от хората през вековете,
  неоткрито досега съкровище, което
  лежи все пак не тъй дълбоко, под повърхността,
  заровено – за да го открием – от Всемъдрата ръка.”

  Кристиан Гелерт, цитиран от Ханеман в Органон на лечебното изкуство, Първо издание, 1810 (превод Цветана Коджабашева)

  Автор и създател на Открито за хомеопатията

  Аз съм преводач, издател и хомеопат.

  Създадох сайта Открито за хомеопатията през октомври 2013 година. На него са публикувани повече от 130 статии – преводна литература, съвременна хомеопатия и публицистика. Целта на уебсайта е да се създаде достъпен източник на надеждна хомеопатична литература на български език. Акцент е поставен на най-важните класически автори и сега на сайта са достъпни трудове от хомеопати като Ханеман, Бьонингхаузен, Кларк, Финке, Фарингтън, Тайлър, Богър, Кент, Алън, Андърхил, Белокоси, Робертс, Каплов, Съдерланд, Рауи, Мур, Гример, Хъбард, Бърнет, Шмид – и много други.

  През 2017 година учредих фондация “Куантум” с идеалната цел просвещаване на обществото и улесняване на достъпа до професионална хомеопатична литература за онези, които желаят да изучават класическата и съвременната хомеопатия. Към момента фондацията реализира целта си чрез издателската си дейност онлайн и публикуване на печатни издания. Осъществяването на издателската дейност става възможно благодарение на личния труд и даренията на основателя. През април 2019 Fondation homéopathique “Pierre Schmidt” подпомогна тази дейност и стана спомоществовател на издателския проект за класически източници на професионална литература.

  Последни публикации  Книжарница Quantum