Лечебното изкуство similia similibus

Всяка мощна медицинска субстанция произвежда в човешкото тяло вид особена болест; колкото по-мощно е лекарството, толкова по-особена, отличителна и силна е болестта. Ние трябва да подражаваме на природата, която понякога лекува хроничната болест чрез наслагването на друга върху нея, и да приложим спрямо болестта (особено хроничната), която искаме да излекуваме, онова лекарство, което може да произведе друга, много подобна изкуствена болест, и първата ще бъде излекувана; similia similibus.

Самуел Ханеман, из „Есе за новия принцип за установяване на лечебните свойства на дрогите„, публикувано през 1796 година в журнала на Хуфеланд, Германия

Науката хомеопатия възниква в самия край на ХVІІІ век. Неин основател е германският лекар Самуел Ханеман. Принципите на хомеопатията са изложени в „Органон на лечебното изкуство“ и в „Хроничните болести, тяхната особена природа и хомеопатичното им лечение“. „Органонът“ и първата част на „Хроничните болести“ представляват основните учебници по класическа хомеопатия. Ханеман е автор и на много есета и трактати, с които обяснява и защитава начините, по които е достигнал до своето откритие. Основоположник е и ръководи първите доказвания на хомеопатични лекарства. Обемните им картини, обхващащи симптомите, получени при доказванията, Ханеман публикува в сборници, които нарича Materia Medica Pura, или „чиста“ материя медика – защото съдържа чистите ефекти на лекарствата, доказани чрез доброволното им приемане от здрави хора. Ханеман е имал много последователи, но си е спечелил и много врагове. Хомеопатията, създадена от него, преминава бурно развитие най-напред в Америка – САЩ преди всичко, но също Мексико и Южна Америка; едва през ХХ век, един швейцарски лекар на име Пиер Шмид предприема просветителска мисия за популяризирането на хомеопатията и в Европа, която е нейна родина.

Самуел Ханеман е роден на 10 април 1755 година в Майсен, Германия. Светлина на вечния му дух.„Една наука постига най-велик триумф тогава, когато стане достояние на хората и така спомогне за общото благо.“ Д-р Константин Херинг

Това са думи на Константин Херинг, германският лекар, който се посвещава на развитието на класическата хомеопатия в трите му основни направления: образование и обучаване на младите хомеопати, клинична хомеопатична практика и доказване на хомеопатични лекарства за разширяване на Materia Medica. Неговите трудове са колосални по обем и мащабност на изследваните лекарства, теоретичните пояснения и потвърдените симптоми в практиката. Наречен е баща на хомеопатията в Северна Америка, където се установява през 1833 година, и основава там Хомеопатичния колеж в Алентън (първото хомеопатично училище в Щатите) и Хомеопатичния колеж на Пенсилвания, участва и в основаването на Ханемановия медицински колеж във Филаделфия (двата колежа се сливат през 1871 година). Основател е и на Ханемановото общество във Филаделфия, редактор и издател на редица академични журнали по хомеопатия, и изключително известен хомеопат. Херинг практикува хомеопатия във Филаделфия, където заедно със своите студенти и последователи лекувал по 50 хиляди души годишно и участвал в обучението на повече от три хиляди хомеопати. На него хомеопатията дължи Законите на излекуването, доказването на 72 от най-важните хомеопатични лекарства (измежду които посочвам само Iodium, Psorinum, Lachesis, Apis, Lyssin (Hydrophobinum), Phytolacca, Platina, Gelsemium, Calcarea phos), и безценните му трудове върху Материя Медика (The Condensed Materia MedicaThe Homeopathic Domestic PhysicianHomeopathic Family PhysicianA Concise View of the Rise and Progress of Homœopathic MedicineAnalytical Therapeutics и много други). Благодарение  на неуморните му усилия и успешната му практика по преподаване, лекуване и писане, влиянието му нараснало неимоверно и спомогнало за процъфтяване на хомеопатията в Съединените щати в продължение на 70 години – преди намесата на Американската лекарска асоциация и на държавата.


„Правете, както казва Ханеман!“ Д-р Пиер Шмид от Женева

Органонът, както казва Хаел, е като пътепоказател на кръстопътя на лечебното изкуство. Едната посока води към стария и лесен път към алопатията; другата обаче сочи пътя към хомеопатията – самотен и тесен път, водещ до нови, неизследвани области.“

Пиер Шмид е роден в Нюшател, в края на ХІХ век. Той е първия възпитаник на Американската фондация по хомеопатия, основана от Международната Ханеманова Асоциация. Практикува в Женева от 1921, преподава хомеопатия на много лекари, участва в конференции в Лондон, Барселона и Брюксел. Неговите ученици стават хомеопати, които на свой ред упражняват голямо влияние върху развитието на професията – пример са д-р Елизабет Райт–Хъбард и добре известният Йост Кюнзли.

Петдесет-хилядните потенции на Ханеман стават известни на англо-говорящия свят благодарение на написания от Пиер Шмид трактат „Скритите съкровища в последното издание на Органона“, публикуван в три поредни броя на Британски журнал по хомеопатия през 1954 година и в няколко поредни броя на The Homeopathic Recorder от 1955 година. Лекциите, изнасяни от д-р Шмид в Европа, прокламират изключително Ханемановото учение и Кентианската философия.

Д-р Шмид издава трудове на френски, английски, немски, италиански и испански език. Най-известните и най-обемните му трактаки са Скритите съкровища в последното издание на Органона, Изкуството за снемане на случая, Изкуството на разпитването и Непълните болести. Последният трактат съдържа множество добавки към Реперториума на Кент, с доказано авторство на Пиер Шмид.

Пиер Шмид извършва първият превод на Органона и Хроничните болести на Ханеман, Лекциите на Кент и 50-те причини да бъда хомеопат на Бърнет, на френски език. Освен отдаден на професията си хомеопат и блестящ преподавател, Пиер Шмид води особено активна обществена дейност. Пътува много и обучава студенти от цял свят. Създава специалната Група по Ханеманова хомеопатия на Лион, която просъществува от 1946 до 1878. Той е един от учредителите на Liga Medicorum Homeopathicа Internationalis през 1925 година по законите на Швейцарското гражданско право. Днес Лигата е със седалище в Кьотен, Германия, и наред с останалата си дейност провежда ежегодни международни конгреси по хомеопатия.


Предстоящо от издателство Quantum

Превод Цветана Коджабашева. Очаквайте през август. Издава фондация Quantum, 2022.

Тази книга представя избрани трудове на Самуел Ханеман, създателят на хомеопатията. Всички те са из сборника LesserWritings, където са включени по избора на Робърт Е. Дъджън, доктор по медицина и хомеопатия, който ги е събрал из медицинските журнали от онази епоха и превел от германски на английски език. Сборникът е издаден през 1852 година във Филаделфия, САЩ.

Изборът на включените в настоящата книга есета е обусловен от тяхната специфична тематика, която полезно допълва изложението в Органон на лечебното изкуство. Най-добре се пие вода от извора, гласи една известна наша поговорка; в дози дух на мисли, за всеки хомеопат са незаменими размишленията, душевните откровения и указанията на нашия наставник. Друг интересен момент в избраните есета е възможността читателят сам да очертае мислено извървения от големия новатор път до ярките открития, положили основите на науката хомеопатия.


Поток на публикациите

Хроничните болести, том 5. Magnesium carbonicum – Nitrum (Kalium nitricum)

от Самуел Ханеман Materia Medica на антипсоричните лекарства, том 5 M-N вече е факт. Книгата съдържа доказванията на Magnesium carbonicum, Magnesium muriaticum, Manganum, Mezereum, Muriaticum acidum, Natrum carbonicum, Natrum muriaticum, Nitricum acidum, и Nitrum (Kalium nitricum). Преводач Цветана Коджабашева. Редакция Екатерина Чамурлийска. Издава Център Хомеопатичен Форум, 2022; 346 страници. Цена 25 лв.

Потенцирането

Потенцирането е неотделима част от хомеопатията, нейното велико откритие. Специфичното само за хомеопатията обработване на субстанциите, за да разгърнат своите лекарствени свойства, е изключителна заслуга на Самуел Ханеман. Потенцията е силата на действие на едно лекарство, след като бъде обработено според хомеопатичните правила. В Органона Ханеман казва, че всички болести произлизат от някаква динамична промяна… Продължете да четете Потенцирането

Насочващите симптоми в нашата Materia Medica – том ІІІ

Третият том от 10-томния сборник Materia Medica от Херинг излезе от печат. Всеки том на български език се издава еднотипно спрямо оригинала, в едно книжно тяло. Новото издание е в същия уголемен формат (165х234), както предишните две части, на обемна кремава хартия и корица от устойчив картон с маншети; леко и удобно, остава разтворено без… Продължете да четете Насочващите симптоми в нашата Materia Medica – том ІІІ


Автор и създател на Открито за хомеопатията

Аз съм класически хомеопат, преводач и издател на професионална литература. Създадох този сайт през октомври 2013 година. Основател съм и дарител на фондация „Куантум“, чиято цел е просветителството в науката хомеопатия. Посветена съм на светлината на знанието, и на истината, която бива скривана, възпирана, изопачавана, потъпквана, преследвана – но неминуемо дочаква своя час.

На този уебсайт ще намерите образователно съдържание по класическата хомеопатия, личното ми мнение, преводна литература, нови издания на български език на основни книги за изучаване на хомеопатия, съвременни тенденции в нашата наука и още много. Към началото на 2022 година тук има повече от 120 публикации.

Статии от всички мои колеги са добре дошли. Заедно за хората.