Група “грипни” случаи на China (Cinchona) officinalis

Студеният сезон всеки ни поставя предизвикателството да открием лекарствата, които покриват възможно най-пълно колективната картина на преобладаващата болест, и така попадат сред малкото на брой лекарства за множеството случаи. Между шестващите към момента болести е трудно да се открои една, която да можем да определим като преобладаваща. Това въобще е характерно за последните два студени сезона.

Нататък

Хомеопрофилактика и Genus epidemicus

Мрежата кипи от спорове между колеги: дали е възможно да предпазим хората от заразяване чрез хомеопатично лекарство, тоест да приложим хомеопатичните лекарства като профилактика на болестта. Още повече се спори, дали резултатите от работата по намиране на genus epidemicus на тази епидемия трябва да стават обществено достояние. Има по този въпрос дори публични неодобрителни изказвания от колеги към колеги.

прочетете статията