Posted on

Thyreoidinum

“Материя Медика на някои важни нозоди”

от Хенри Клей Ален

“Относно естеството на тази книга, „Нозодите”, може да се каже, че доктор Ален винаги и през цялото време е смятал, че тези дроги са хомеопатични, а не изопатични лекарства; че те са доказани като хомеопатични лекарства и са предписвани според тоталността от симптомите.

Предварителните бележки към картините на лекарствата, представени в тази книга, дават цялата ни известна информация за източниците на доказванията.

Доктор Ален отдаваше голямо значение на този негов последен труд, който той – както вярваме – считаше за най-велик.

От издателите.
Филаделфия, Пенсилвания, 14 януари 1910″

Continue reading Thyreoidinum