Posted on

Относителната важност на симптомите

от Артър Гримър

Когато хомеопатичният случай е снет цялостно и по правилен начин, трябва да се оценят симптомите по реда на тяхната важност.

Преди да се направи тази преценка обаче, са от жизненоважно значение снемането на случая, начинът и методът, използвани за получаване на симптомите на случая. Симптомите, получени без техниката на Ханеман, са със съмнителна стойност и могат да бъдат грешни и подвеждащи. Всеки един от всички снети симптоми трябва да представлява изложение на факти и тези факти трябва да бъдат дадени по начина на съдебната процедура.

прочетете
Posted on

Пет съвета за надеждно предписание при остри състояния

От Йожен Андърхил – син, д.м., редактор

Изнесена пред Катедрата по практическо водене на случаите. Публикувана в The Homeopathic Recorder, 03/1940, том LV

Continue reading Пет съвета за надеждно предписание при остри състояния

Posted on

ММ потенции и множествени тоталности

От Ф.К. Белокоси, д.м.

Изнесена пред Бюрото по ММ на ИХА на 7 юли 1950 година. Публикувана в The Homeopathic Recorder, бр. 08/1951, том LXVІ/2.

Заглавието на тази лекция може да ви се стори озадачаващо. Някои от вас ще се зачудят, каква може да бъде връзката между тези две теми. Няма друга връзка, освен че в тази беседа двете теми са илюстрирани в историята на един и същ случай. Continue reading ММ потенции и множествени тоталности

Posted on

Реперторизирате ли?

От А.Д. Съдерланд

Беседа и дискусия, изнесена пред Бюрото по хомеопатична философия при Международната Ханеманова Асоциация на 20 юни 1951 г.

Публикувана в ‘The Homeopathic Recorder’ през м. юли 1953 година, том LХIX, № 7

В отговор на заглавието ще започна с това: някои от нас реперторизират, а други – не. Тази не особено систематизирана беседа е насочена към втората група. Continue reading Реперторизирате ли?

Posted on

Наблюдение на лицето

От С.Д. Рауи

Извадка от „Особена патология и диагностика, с терапевтични насоки“ от Д-р С.Д. Рауи.

Д-р Рауи е бил съвременник на Херинг, практикувал  ехомеопатия в Трентън и Филаделфия през втората половина на 19 век.

Преподавател в Хомеопатичния колеж в Пенсилвания.

Continue reading Наблюдение на лицето

Posted on 1 Comment

Техники в хомеопатията

Беседа от Т.К. Мур, M.D.

Есенции (82) на класици в хомеопатията: Робъртс, Богер, Липе, Тайлър, Кент, Ален, Ханеман, Шмид, Гример, Мур и други.

Изнесена пред Бюрото по клинична медицина на Международната Ханеманова Асоциация, 27 Юли 1939 година.

Публикувана в The Homeopathic Recorder, том LIV, 12/39

Continue reading Техники в хомеопатията

Posted on 1 Comment

Поглед върху постиженията в хомеопатичното лечение на рак

От А.Х. Гример

Беседа, изнесена от доктор Артър Хил Гример, хомеопат (1874-1967), пред Бюрото по клинична медицина на Международната Ханеманова Асоциация през юни 1931 година.

Публикувана в ‘The Homeopathic Recorder’ през септември 1931 година, том ХLVІ, № 9

Преди две години имахме привилегията да изнесем пред тази група от наши колеги беседа, наречена „Излекувания на рак с Cadmium”, в която изложихме резултатите от лечението към онзи момент, на двеста двадесет и пет случая, с неуспех при петдесет от тях, за четири години. Continue reading Поглед върху постиженията в хомеопатичното лечение на рак

Posted on

Някои необичайни употреби на нозодите

От Е. Райт Хъбард

Беседа, изнесена от доктор Елизабет Райт Хъбард, хомеопат, пред Бюрото по Материя Медика на Международната Ханеманова Асоциация на 17 юни 1938

Публикувана в ‘The Homeopathic Recorder’ през 1939 година, том LIV, № 5

Continue reading Някои необичайни употреби на нозодите

Posted on

Как да изучаваме реперториума

Тази публикация представя превод на кратката студия, написана от Дж.Т. Кент към неговия Реперториум, публикуван през 1897 година. Известно е, че Реперториумът на Кент представлява основата, върху която са създадени най-употребяваните от хомеопатите днес реперториуми.

Студията ни предоставя фрагментарен поглед върху развитието на хомеопатията, и безценни указания за извършване на реперторизация от един безсмъртен учител, неизменно валидни и днес.

Continue reading Как да изучаваме реперториума

Posted on

Хомеопатичната конституция | Трите групи на Гравол

Способността на предписващия да забележи онези характеристики у пациента, които очертават миазма, конституцията и признаците на настоящата активна болест – тази способност е от изключително значение при снемането на хомеопатичния случай.

Конституцията винаги има значение за хомеопатичното предписание, дори и отделният случай да е третиран от етиологична, миазматична или патологична гледна точка за определянето на вярното лекарство. Чрез познаването на конституцията на пациента и на активния към момента на предписанието миазматичен слой, хомеопатите разполагат с база за прогноза относно бъдещото развитие на случая, включително и за групата хомеопатични лекарства, които може би ще бъдат необходими на същия пациент; а всичко това е особено валидно в хронични случаи. Continue reading Хомеопатичната конституция | Трите групи на Гравол