Хенри Клей Алън

За да поръчате, изпратете имейл до tkodjabasheva@gmail.com с вашите имена, адрес за доставка и телефонен номер. Доставката е за сметка на читателя.

Materia Medica 
на някои важни нозоди – Част ІІ

Излезе от печат втората (последна) част от двутомното издание „Materia Medica на някои важни нозоди“ от Хенри К. Алън. 

Книгата съдържа доказванията на 13 лекарства на 409 страници, както следва: Malandrinum, Malaria officinalis, Medorrhinum, Psorinum, Pyrogenium, Secale cornitum, Syphilinum, Thyroidinum, Tuberculinum, Ustilago, Variolinum, Vaccininum, X-ray.

Преводач Цветана Коджабашева. Издава Фондация Quantum, 2020; 409 страници.

Цена 25 лв


Materia Medica 
на някои важни нозоди – Част І

Излезе от печат първа част от двутомното издание „Materia Medica на някои важни нозоди“ от Хенри К. Алън. 

Книгата съдържа доказванията на 15 лекарства на 320 страници, както следва: Adrenalinum, Ambra, Anthracinum, Bacillinum, Cholesterinum, Diphtherinum, Electricity, Lac caninum, Lac vaccinum defloratum, Lac felinum, Lac vaccinum, Lyssinum, Magnetis poli ambo, Magnetis polus arcticus, Magnetis polus australis.

Преводач Цветана Коджабашева. Издава Фондация Quantum, 2019; 320 страници.

Цена 25 лв