За алтернативното имунизиране

"Глупостта възниква, защото знаейки съвсем малко за огромния и многообразен свят, човек съди за него само от позициите на своето знание... Разширявайки своите знания, човек преминава от по-голяма глупост към по-малка." Из Притча за цар Давид "Скръбта е плод на невежеството." Из Притча за цар Соломон Хомеопатичната имунизация Хомеопатичната профилактика, наричана още хомеопатична имунизация, води началото си… Продължете да четете За алтернативното имунизиране