Magnetis polus australis

При най-малкия повод избухва в много силен гняв; започва да трепери и се забързва, и използва много груб език. Страстен, яростен, груб, както в изразните средства, така и в действията си (той самият обаче не го долавя); той отстоява желанията си насилствено, ругаейки околните, с разкривени черти на лицето. ... ... ... Сънува пожари. Сънища за гняв.