Изкуството на снемане на случая. – Пиер Шмид.

Излезе от печат сборник трактати и практика от Пиер Шмид, д.м. Изданието е първо за България. Публикувано е с изричното позволение на швейцарската Фондация "Пиер Шмид", която след смъртта на автора е приемник-носител на авторските права върху трудовете му. Кой е Пиер Шмид Пиер Шмид е един от най-известните класически хомеопати в Европа и света.… Продължете да четете Изкуството на снемане на случая. – Пиер Шмид.

Органонът на лечебното изкуство. – Исторически преглед от Пиер Шмид, д.м.

Представена на Двестагодишнината от рождението на Ханеман 74-та годишна среща на Международната Ханеманова Асоциация във Вашингтон, 12 април 1955 година.  Хипократ, Наблюдателят, въведе в медицината изкуството на клиничното наблюдение, като необходима база за диагноза на патологията. Гален, Спомагателят, развивайки голяма част от учението на Хипократ, властно настоява за първостепенната важност на причините в медицината. Парацелз,… Продължете да четете Органонът на лечебното изкуство. – Исторически преглед от Пиер Шмид, д.м.