Posted on

Изкуството на снемане на случая. – Пиер Шмид.

Излезе от печат сборник трактати и практика от Пиер Шмид, д.м. Изданието е първо за България. Публикувано е с изричното позволение на швейцарската Фондация “Пиер Шмид”, която след смъртта на автора е приемник-носител на авторските права върху трудовете му.

Прочетете
Posted on

Органонът на лечебното изкуство. – Исторически преглед от Пиер Шмид, д.м.

Представена на Двестагодишнината от рождението на Ханеман

74-та годишна среща на Международната Ханеманова Асоциация във Вашингтон, 12 април 1955 година. 

Хипократ, Наблюдателят, въведе в медицината изкуството на клиничното наблюдение, като необходима база за диагноза на патологията.

Гален, Спомагателят, развивайки голяма част от учението на Хипократ, властно настоява за първостепенната важност на причините в медицината.

Парацелз, Борецът, швейцарски лекар, въвежда физикохимичния анализ в медицинската наука и показва връзката между външния свят и човешкия организъм.

Накрая идва Ханеман, Експериментаторът, който открива закон, обединяващ патологичната и терапевтичната диагноза и ни учи, че лекарството за една болест трябва да бъде търсено в самата болест. За първи път в историята, Ханеман дава научна основа на изучаването на медицина. Continue reading Органонът на лечебното изкуство. – Исторически преглед от Пиер Шмид, д.м.