Quantum Bibliotheque

Инициатива, вдъхновена от лечебното изкуство

„Quantum Bibliotheque“ е издателски проект за професионална хомеопатична литература. 

Предмет на проекта са преди всичко книги, написани от пионерите в лечебното изкуство. Издаването на тази литература на български език е амбициозна и продължителна задача, защото става дума за огромни обеми  печатни страници симптоми, философия и практика. Началото е поставено през януари 2014 година, когато за първи път на български език излезе „Хроничните болести, тяхната особена природа и хомеопатичното им лечение“, том І, от Самуел Ханеман. Книгата остана онлайн на този сайт в продължение на почти 3 години, докато през ноември 2016 година тя бе отпечатана, благодарение на издателството при „Център Хомеопатичен форум“.

През лятото на 2017 година бе учредена Фондация „Quantum“. Нейната основна идеална цел е просвещаване на обществото и улесняване на достъпа до професионална литература за онези, които се интересуват от същинската класическа хомеопатия. Фондацията реализира целта си главно чрез издателската си дейност – онлайн и печат. Осъществяването на издателската дейност става възможно благодарение на личния труд и даренията на учредителя.

В периода 2017-2025 година се очаква окончателното завършване на работата по поредиците, които образуват ядрото на проекта „Quantum Bibliotheque“ – основи на хомеопатията, потенции, водене на случая, Materia Medica и реперториум:

Ханеман, Самуел. „Хроничните болести, особената им природа и хомеопатичното им лечение“ – теория и Materia Medica.

Ханеман, Самуел. „Кратки трудове“.

Ван Зандворт, Роджър. The Complete Repertory, електронна версия на български език, 2016, достъпен само в Complete Dynamics Software.

Херинг, Константин. „Насочващите симптоми в нашата Materia Medica“.

Фон Бьонингхаузен, Клеменс М. Ф. „Кратки трудове“.

Фон Бьонингхаузен, Клеменс М.Ф. „Афоризмите на Хипократ през погледа на един хомеопат“, избрано.

Финке, Бернхард, „Избрани трудове“, сборник.

Алън, Хенри Клей, “Materia Medica на някои важни нозоди“.

Шмид, Пиер. „Изкуството на снемане на случая“, сборник трактати и практика.

Богър, Сайръс М. „Избрани трудове“.

Паралелно с проекта „Quantum Bibliotheque“ се осъществява списването и поддържането на уебсайт „Открито за хомеопатията“. Той бе създаден през октомври 2013 година. Към момента на него са публикувани повече от 90 статии: преводна литература, съвременна хомеопатия и есета. Целта на уебсайта е същата като тази на издателския проект – да се създаде достъпен източник на надеждна хомеопатична литература на български език. Достъпът до сайта е напълно безплатен. Акцент е поставен на най-важните класически автори и сега на сайта са достъпни трудове от хомеопати като Ханеман, Бьонингхаузен, Кларк, Финке, Фарингтън, Тайлър, Богър, Кент, Алън, Андърхил, Белокоси, Робертс, Каплов, Съдерланд, Рауи, Мур, Гример, Хъбард, Бърнет, Шмид и други.

Класическата хомеопатия се развива. Съвременните доказвания, тематичната Materia Medica, новите тежнения при снемането на случая и развитието на методите за предписване на лекарствата също намират място сред бъдещите онлайн и печатни издания.