Библиотека Quantum

Инициатива, вдъхновена от лечебното изкуство

“Библиотека Quantum” е издателски проект за професионална хомеопатична литература. 

Предмет на проекта са преди всичко книги, написани от пионерите в лечебното изкуство. Издаването на тази литература на български език е амбициозна и продължителна задача, защото става дума за огромни обеми  печатни страници симптоми, философия и практика. Началото е поставено през януари 2014 година, когато за първи път на български език излезе “Хроничните болести, тяхната особена природа и хомеопатичното им лечение”, том І, от Самуел Ханеман. Книгата остана онлайн на този сайт в продължение на почти 3 години, докато през ноември 2016 година тя бе отпечатана, благодарение на издателството при “Център Хомеопатичен форум”.

През лятото на 2017 година бе учредена Фондация “Quantum”. Нейната основна идеална цел е просвещаване на обществото и улесняване на достъпа до професионална литература за онези, които се интересуват от същинската класическа хомеопатия. Фондацията реализира целта си главно чрез издателската си дейност – онлайн и печат. Осъществяването на издателската дейност става възможно благодарение на личния труд и даренията на учредителя.

Паралелно с проекта “Библиотека Quantum”, се осъществява списването и поддържането на уебсайт “Открито за хомеопатията”. Той бе създаден през октомври 2013 година. Към момента на него са публикувани повече от 100 статии: преводна литература, съвременна хомеопатия и есета. Целта на уебсайта е същата като тази на издателския проект – да се създаде достъпен източник на надеждна хомеопатична литература на български език. Достъпът до сайта е напълно безплатен. Акцент е поставен на най-важните класически автори и сега на сайта са достъпни трудове от хомеопати като Ханеман, Бьонингхаузен, Кларк, Финке, Фарингтън, Тайлър, Богър, Кент, Алън, Андърхил, Белокоси, Робертс, Каплов, Съдерланд, Рауи, Мур, Гример, Хъбард, Бърнет, Шмид и други.

Класическата хомеопатия се развива. Съвременните доказвания, тематичната Materia Medica, новите тежнения при снемането на случая и развитието на методите за предписване на лекарствата също намират място сред бъдещите онлайн и печатни издания.