Лебедова песен

Уводна статия от А.Д. Съдерланд към „Хомеопатичният архив“ на МХА (‘The Homeopathic Recorder’, IHA) от месец юни 1954 година Поради интернационалната същност на Международната Ханеманова Асоциация винаги е било въпрос на политика и традиция Асоциацията да обвързва дейността си с изучаването и доразвиването на доктрината и теориите в хомеопатията и с хомеопатичната практика, като същевременно… Продължете да четете Лебедова песен

Връзки между елементарните субстанции – Част ІІІ

Група на тежките метали От Джозеф Л. Каплов Последната част от сравнителния анализ на Каплов обхваща лекарствата от четвърти, пети и шести ред на периодичната таблица. Изнесена в резюме пред Бюрото по хомеопатична философия при Международната Ханеманова Асоциация на 17 юни 1942 година. Третата част е публикувана в ‘The Homeopathic Recorder’, октомври 1944, том LХ, №… Продължете да четете Връзки между елементарните субстанции – Част ІІІ

Взаимовръзки между елементарните субстанции – Част ІІ

От Джозеф Л. Каплов 60 години преди груповия анализ на Шолтън, сравнения между лекарствата от тринадесета, четиринадесета, петнадесета и шестнадесета колона на таблицата. Изнесена в резюме пред Бюрото по хомеопатична философия при Международната Ханеманова Асоциация на 17 юни 1942 година. ‘The Homeopathic Recorder’, септември 1944, том LХ, № 3 Шеста група | Група на сярата (*Шестнадесета колона… Продължете да четете Взаимовръзки между елементарните субстанции – Част ІІ

Взаимовръзки между елементарните субстанции – Част І

От Джозеф Л. Каплов 60 години преди груповия анализ на Шолтън - Студия върху сходствата между елементите в периодичната таблица и паралели между хомеопатичните лекарства, направени от тези елементи и техните съединения. Изнесена от автора в резюме пред Бюрото по хомеопатична философия при Международната Ханеманова Асоциация на 17 юни 1942 година. Публикувана на части в… Продължете да четете Взаимовръзки между елементарните субстанции – Част І

Реперторизирате ли?

От А.Д. Съдерланд Беседа и дискусия, изнесена пред Бюрото по хомеопатична философия при Международната Ханеманова Асоциация на 20 юни 1951 г. Публикувана в ‘The Homeopathic Recorder’ през м. юли 1953 година, том LХIX, № 7 В отговор на заглавието ще започна с това: някои от нас реперторизират, а други – не. Тази не особено систематизирана… Продължете да четете Реперторизирате ли?

Записки върху нозодите

От Йожен Андърхил Мл., д.м. Беседа, изнесена пред Бюрото по Материя Медика на Международната Ханеманова Асоциация през м. юни 1929 г. Публикувана в ‘The Homeopathic Recorder’ през м. февруари 1930 година, том ХLV, № 2 В тесния смисъл на думата, "нозод" означава патологична материя, добита от растителни, животински или човешки източници. Secale cornitum е следователно… Продължете да четете Записки върху нозодите

Относителността на медицинските присъди

От М. Баташари Публикувана в ‘The Homeopathic Recorder’ през 1954 година, том LХХ, № 2 С излагането на своята теория за относителността, Айнщайн направи невалидни всички предшестващи я концепции – за гравитацията, етера, геометрията и други. Някои циници биха могли да му нанесат удар с възражението, че неговата теория за относителността е само относително вярна.… Продължете да четете Относителността на медицинските присъди

Наблюдение на лицето

От С.Д. Рауи Извадка от „Особена патология и диагностика, с терапевтични насоки“ от Д-р С.Д. Рауи. Д-р Рауи е бил съвременник на Херинг, практикувал  ехомеопатия в Трентън и Филаделфия през втората половина на 19 век. Преподавател в Хомеопатичния колеж в Пенсилвания. Лицето на пациента разказва дълга история, и е добре студентът да наблюдава внимателно чертите,… Продължете да четете Наблюдение на лицето

Изборът на хомеопатично лекарство за сърдечни състояния

От Х.А. Робъртс, M.D. Беседа, изнесена пред Бюрото по клинична медицина на Международната Ханеманова Асоциация на 9-11 юни 1932 година Публикувана в ‘The Homeopathic Recorder’ през 1938 година, 4/38 Някои органи в човешкото тяло са важни поради жизнената връзка с всяка част от системата. Човекът е най-високо развитият организъм, в който всяка част функционира и… Продължете да четете Изборът на хомеопатично лекарство за сърдечни състояния

Техники в хомеопатията

Беседа от Т.К. Мур, M.D. Есенции (82) на класици в хомеопатията: Робъртс, Богер, Липе, Тайлър, Кент, Ален, Ханеман, Шмид, Гример, Мур и други. Изнесена пред Бюрото по клинична медицина на Международната Ханеманова Асоциация, 27 Юли 1939 година. Публикувана в The Homeopathic Recorder, том LIV, 12/39 Наблюдения на запознатите с ефектите на лекарствата върху хора. Измежду… Продължете да четете Техники в хомеопатията