Потенцирането

Потенцирането е неотделима част от хомеопатията, нейното велико откритие. Специфичното само за хомеопатията обработване на субстанциите, за да разгърнат своите лекарствени свойства, е изключителна заслуга на Самуел Ханеман. Потенцията е силата на действие на едно лекарство, след като бъде обработено според хомеопатичните правила. В Органона Ханеман казва, че всички болести произлизат от някаква динамична промяна… Продължете да четете Потенцирането

За избора на потенция и хомеопатичното потенциране

от Пиер Шмид, д.м. Когато лекарството е избрано: каква потенция да предпишем? На този въпрос може да бъде отговорено само от практиката. Трябва да знаем, че един Ханеманов хомеопат прилага всяка потенция, от майчината тинктура до най-високите потенции: М, 10М, СМ, ММ! През своя живот Ханеман сравнително често променя своята скала на потенциране, а също… Продължете да четете За избора на потенция и хомеопатичното потенциране

Потенциите

От Бернхард Финке, д.м. The Hahnemannian Monthly, 1865-1866, No. 2 Едно тяло има толкова потенции, колкото и свойства, и всяка една от тези потенции е част от това тяло. След като то притежава неограничен брой свойства, които непрестанно се увеличават заедно с подобряването на научните методи за изследването им, то съществуват и неограничен брой потенции,… Продължете да четете Потенциите

Пет съвета за надеждно предписание при остри състояния

Ако вземем предвид, че острата болест в действителност представлява елиминационно усилие на конституцията, един процес за пречистване, то тогава терапевтичният подход става особено важен въпрос, свързан с бъдещото здраве на индивида. Противопоказани са всякакви потискащи средства и методи, поради което всички форми на антипатично лечение са крайно вредни. Не бива да се дават медикаменти, за да се потиснат секрети, нито пък е подходящо да се прилагат противотемпературни или противокашлични средства.

ММ потенции и множествени тоталности

"Незадоволително и недостатъчно е да се проверява в реперториумите. Симптомите трябва да бъдат сравнявани с помощта на най-пълните справочници, каквито са „Отличителните симптоми“ на Херинг, „Енциклопедията“ на Ален и „Речникът“ на Кларк. Не трябва и да се бърза при снемането на историята на случая. Всичките ви случаи, които приличат на изложения, трябва да бъдат извадени и изучени под лупа, защото пропуските дебнат отвсякъде, а те струват скъпо; нужно е постоянно ровене, търсене и изучаване; защото само задълбочената работа носи трайни излекувания, а хомеопатията заслужава именно чрез тях да бъде оценена."
Ф.К. Белокоси

Серии от потенции при хронични болести

От Джеймс Тайлър Кент ..... Това ни навежда към размисли върху сериите от потенции, а този въпрос изглежда е един от най-важните при лечението на хронични болести. Той ни води към обособяване на отделни класове предписващи, което всъщност се е вече случило. Признаването и познаването на този въпрос е отличителна характеристика в практикуването на моите ученици, много… Продължете да четете Серии от потенции при хронични болести

Наблюдения върху избора на потенция

Превод на кратка лекция и последвалата я дискусия, включени в сборника „Кратки съчинения” от Дж. Т. Кент. Кратък поглед към собствения почерк и лечебното изкуство на един от най-запомнящите се майстори на класическата хомеопатия. Трябва да помоля за извинение Асоциацията, задето не разполагам с писмен материал, но бях твърде уморен и болен, за да подготвя такъв; направих грешката… Продължете да четете Наблюдения върху избора на потенция