Saccharum officinale

Захар. (Включително Saccharum album, White Sugar). Захароза. C12 H22 O11. Тритурация. Разтвор.

Клиника: Асцит. Катаракт. Хлороза. Корнея, непрозрачност на. Диабет. Воднянка. Киселини в стомаха. Коса, бърз растеж на. Главоболие, периодично. Одрезгавяване. Черен дроб, оплаквания. Ранула. Ревматизъм. Рахит. Скорбут. Слезка, засягане на. Хронично възпаление на мезентериалните лимфни възли. Нататък “Saccharum officinale”