За систематизациите на ММ. – 20-те групи на Тесте. – Относно Digitalis.

Относно Digitalis: Сама по себе си бележката на Тесте за вторичните симптоми се отклонява от принципите на избор на хомеопатичните лекарства, и от понятието „характеризиращи симптоми“. Тъкмо първичният ефект е този, който хомеопатът трябва да сравни със симптомите, които търси да излекува у болния човек посредством вторичния ефект на лекарствата (тоест реакцията на жизнената сила). За да вземем пример: ако пулсът на човека е твърде ускорен, това е симптом, чието подобие трябва да се търси сред първичните ефекти от хомеопатичното лекарство, проявени в доказването; защото желаният резултат е забавянето на пулса, а не обратното. Така че лекарство, чийто първичен ефект е забавянето на пулса, в случая то ще действа антагонистично, а не хомеопатично.

Изучаването на Материя Медика

Беседа от А. Лорбахер върху “Сравнителна Материя Медика” от д-р Х. Грос Публикувана в The Homeopathic Recorder, брой 3 от 1886 година