Posted on

За систематизациите на ММ. – 20-те групи на Тесте. – Относно Digitalis.

Хомеопатичната Materia Medica днес съдържа повече от пет хиляди лекарствени препарата. Изучаването на лечебните свойства на хомеопатичните препарати е крайъгълен камък в хомеопатията; ако не бъде поставен, той подкопава практиката. Това знание е точно толкова важно, колкото и потенциите, и повторението на дозите. Continue reading За систематизациите на ММ. – 20-те групи на Тесте. – Относно Digitalis.

Posted on

Изучаването на Материя Медика

Беседа от А. Лорбахер върху “Сравнителна Материя Медика” от д-р Х. Грос

Публикувана в The Homeopathic Recorder, брой 3 от 1886 година

Continue reading Изучаването на Материя Медика