Materia Medica на някои важни нозоди

Част ІІ съдържа доказванията на 13 лекарства на 409 страници, както следва: Malandrinum, Malaria officinalis, Medorrhinum, Psorinum, Pyrogenium, Secale cornitum, Syphilinum, Thyroidinum, Tuberculinum, Ustilago, Variolinum, Vaccininum, X-ray.
409 страници. Цена 25 лв.

%d bloggers like this: