Posted on

Излезе от печат: Хомеопатията и химичните елементи

от Ян Шолтън

“Хомеопатията и химичните елементи” най-сетне е факт.

За появата й на български език, най-голяма роля изиграха трима души: Ян Шолтън, с това, че не отказа своето позволение, а напротив – оказа голяма подкрепа за появата на “Homeopathy and the Elements” на български; Екатерина Чамурлийска, с нейните знания в областта на хомеопатията, компетентната редакция на текста и голямото й приятелство към мен; и Цветана Коджабашева, тоест аз, която извърших превода.

Книгата представлява масив – голям масив – от информация за лекарствата от минерали и тяхното значение за разбирането на психиката и душата на хората, търсещи подкрепа от хомеопатите. Доста от колегите в България са запознати с този труд и го прилагат. Сега те ще имат възможност да го държат в ръцете си, при това на родния си език.

Както с всеки голям проект, и този не мина без подводни камъни. Самият характер на книгата – най-вече нейната всеобхватност, етапите на израстването на човека, сблъсъците и триумфите по пътя, наречен “живот”, всичко това не можеше да не се отрази на работещите по него. Интензивността на въздействието на всички тези лекарства едно до друго, едно след друго, всички заедно, някое – повече от друго… не може да се опише лесно.

Както вече анонсирах, с тази книга Ян Шолтън, д.м., създава стандарт в хомеопатията. Теорията на елементите представлява анализ на химичните елементи в периодичната таблица на Менделеев. Благодарение на нея става възможен анализът на цялото минерално царство. Тя предсказва лекарствените картини на много нови лекарства. Качествата на елементите се отразяват в хомеопатичните им картини.

Редовете (периодите) в периодичната система притежават теми. Шолтън нарича тези редове “серии”. Златната серия, шестият период, притежава темата на лидера, организатора, владетеля.

Колоните от своя страна показват развитието в рамките на дадена тема (период). Отляво надясно в периодичната таблица виждаме прогресивното разгръщане на начало, възход, апогей и упадък. Оказва се, че наблюдаваме един процес. Затова на колоните е дадено названието “етапи”. Те показват фазите в развитието на темите, принадлежащи на отделните серии.

Периодичната система под формата на спирала, разработена от Ян Шолтън. Достъп на адрес: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_table_(spiral_format).SVG

Спирала
Сериите разгръщат темите на различните възрасти в човешкия живот. Втората серия например, наречена Въглеродна, притежава темата за развитието на егото, на личността. Това е темата, която принадлежи към детската възраст. В този смисъл, сериите представят житейските теми и отделните фази в развитието на процесите в рамките на всяка серия, докато не бъде завършена и достигната следващата. Шолтън представя целия този процес под формата на спирала.

Щастлива съм, че книгата е вече факт. Удовлетворението, което изпитах, когато я видях днес, беше наистина голямо. Искам да багодаря на всички колеги, които ме подкрепиха – това означава много, много за мен.

За поръчки можете да пратите имейл или да поръчате през магазина. Поръчалите в първите 10 дни, считано от днес, ползвате 10 лева отстъпка от цената.

Страници 744. Формат 165х235 мм. Корица твърда, с подшиване и лепене. Хартия бяла. Цева 110 лв.

Превод Цветана Коджабашева. Редактор Екатерина Чамурлийска. Издава фондация Quantum, 2023.