Posted on

Очаквайте през май: Хомеопатията и химичните елементи

от Ян Шолтън

“Хомеопатията и химичните елементи” е основополагащ труд от 2007 година, който описва елементите в Периодичната таблица и техните комбинации.

С тази книга Ян Шолтън, д.м., създава стандарт в хомеопатията. Теорията на елементите представлява анализ на химичните елементи в периодичната таблица на Менделеев. Благодарение на нея става възможен анализът на цялото минерално царство. Тя предсказва лекарствените картини на много нови лекарства, като Scandium, Ruthenium and Bismuthum. Впоследствие (и паралелно), тези и много от другите елементи в периодичната система бяха доказани като хомеопатични лекарства от хомеопати като Джереми Шер, Раджан Шанкаран, Миша Норланд, самия Шолтън и много, много други. В тези доказвания се потвърдиха заложените от Шолтън основи. Качествата на елементите се отразяват в хомеопатичните им картини.

Серии
Редовете (периодите) в периодичната система притежават теми. Шолтън нарича тези редове “серии”. Златната серия, шестият период, притежава темата на лидера, организатора, владетеля.

Етапи
Колоните от своя страна показват развитието в рамките на дадена тема (период). Отляво надясно в периодичната таблица виждаме прогресивното разгръщане на начало, възход, апогей и упадък. Оказва се, че наблюдаваме един процес. Затова на колоните е дадено названието “етапи”. Те показват фазите в развитието на темите, принадлежащи на отделните серии.

Периодичната система под формата на спирала, разработена от Ян Шолтън. Достъп на адрес: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_table_(spiral_format).SVG

Спирала
Сериите разгръщат темите на различните възрасти в човешкия живот. Втората серия например, наречена Въглеродна, притежава темата за развитието на егото, на личността. Това е темата, която принадлежи към детската възраст. В този смисъл, сериите представят житейските теми и отделните фази в развитието на процесите в рамките на всяка серия, докато не бъде завършена и достигната следващата. Шолтън представя целия този процес под формата на спирала.

Книгата е стандарт в хомеопатичната практика, наложил се от публикуването й до днес. Хиляди хомеопати са обучени в школата на самия Шолтън в Нидерландия, за да я прилагат в своята практика. Част от българските хомеопати също прилагат тази система. Сега за всички нас тя става достъпна на български език.

През тази година (2023) издателство Quantum ще публикува и книгите “Хомеопатия и минерали” и “Тайнствените лантаниди” от същия автор и така ще бъде завършен съвременният цикъл за минералното царство в хомеопатията на български език.

Превод Цветана Коджабашева. Редактор Екатерина Чамурлийска. Издава фондация Quantum, 2023.

Очаквайте през месец май 2023.