Posted on

Философия, Афоризми, Практика

Избрани кратки трудове от Джеймс Тайлър Кент

Днес излезе от печат сборникът “Философия, Афоризми, Практика”, с трудове на Джеймс Тайлър Кент.

Целта на тази книга е да предложи на едно място най-полезните кратки трудове на големия американски хомеопат. Тя съдържа избрани лекции, обръщения, афоризми и дискусии, написани от Кент и публикувани в различни периодични издания, а по-късно включени в сборника Clinical Cases, Lesser Writings, Aphorisms and Precepts, издаден през 1926 година в Чикаго, САЩ.

Идеята за създаването на този сборник бе продиктувана от продължаващата нужда от повишаване на съзнанието за принципите на класическата хомеопатия. За първи път превод на трудове на доктор Кент се извършва от оригиналния език, на който са написани. Изборът на включените в сборника публикации е обусловен от тяхната мъдрост и приложимост в практиката.

Прочитането на тази книга ще помогне за изясняване на доста въпроси, свързани с начините за предписване на хомеопатичните лекарства, процеса на преценка на симптомите и определянето на хомеопатичната потенция. В края на книгата е поместена статия, написана от моя колега Деян Пенчев, която предлага отличен синтезиран преглед на пътя и делата на доктор Кент.

Двамата с Деян Пенчев работихме в екип по превода и редакцията на книгата, за което изразявам своята благодарност към него. Особеностите на мисълта на Кент налагаха докосването и от ума на един философ. Радваме се много, че тази книга днес е факт.

Прилагам откъси от книгата. За поръчки последвайте линка.