Радон – невидим и опасен. “Аз завладях целия свят”

Еманация – това е първото наименование на този инертен, тежък, радиоактивен газ; елемент в нулевата група на периодичната система, пореден номер 86. По – късно е прието по-точното име РАДОН, производно от радий, заради най-дълго съществуващия изотоп 222Rn, образуван при алфа разпада на радия 226Ra.

Източник на радон са т.нар. горещи геологични петна (аномалии с повишено съдържание на радий), вулканите, гейзери, геотермалните извори, а също някои хвостохранилища на минодобивните предприятия.

От тях радонът попада в питейната вода и атмосферния въздух. 

Радонът е десет пъти по-тежък от въздуха и 100 пъти по-тежък от водорода. Мигрира от грунта под зданията в мазета, подлези и прониква в сградите чрез дефекти във външната обвивка и малки пукнатини в основата. Източник на радон могат да са някои строителни материали и питейната вода от водоснабдителните системи.

Опасен е не самият радон, а продуктите от неговия разпад.

При радиоактивното разпадане на ра радон 222( 3,8 дни период на полуразпад) се образува верига от нови радиоактивни продукти в твърдо агрегатно състояние, а именно: полоний-218, полоний-214, бисмут-214 и олово-214. Тези дъщерни радионуклеиди на радона прилепват към микроскопичните прахови частици във въздуха (аерозоли) и при вдишване попадат и се задържат в дихателната система на човешкия организъм.

Биологично радонът действа като тежък инертен газ, аналогично на стабилния ксенон, лесно разтварящ се в мазнините, кръвта и лимфата, като източник на йонизиращо лъчение и ГЛАВНО като източник на високоенергетични и високо химически- и биологично активни йони, които свободно преминават през клетъчната мембрана, стените на кръвоносните съдове и т.н., като създават висока концентрация на радикали и възбудени молекули.

Радон-222 и особено неговите изотопи – торон и актинон, отделят високоенергийно корпускулярно излъчване с голямо поразяващо действие и биологичен ефект. Радонът е газ, който лесно се разпространява в пространството на доста големи разстояния. От него е невъзможно да се защитим с прост поглъщащ радиацията екран. Не го поглъщат и филтрите от активен въглен на противогазите.

Радон през погледа на Джоши:

Аз завладях целия свят

Достигнал всичко, за да стане могъщ, но осъзнава, че има нещо по-могъщо и това е Вселената. Радон се образува при разпад на радий, уран, торий и актиний и включва свойствата на актиноидите и лантаноидите. Озарение, лесно възпламеняване, каталитична природа и взрив. Радонът се разпада отдавайки хелиево ядро. Неизбежният разпад го връща към Източника. От началото на пътешествието – в края.

Пълен кръг в периодичната таблица, където последният благороден газ връща ядрото на първия – хелий. Връщането към това, с което сме започнали, ще ни доведе в света. Ние растем, развиваме се, играем игри на могъщество, за да осъзнаем безсмислието на нашите постижения.

В желанието за получаване няма сила. Силата е в отдаването. Само в пълното обединение на съзнанието може да си цялостен. Но ако аз се обединявам със съзнанието, какво ме прави различен? 

Много дълбоко сифилитично състояние. Направил е всичко възможно, за да е най-могъщ и властващ. Той движи хората и всичко останало. Ако не може, става взривоопасен и агресивен.

Аз завладях целия свят. Защо тогава не усещах, че съм най-могъщия. Защо не съм равен с Вселената. Да си могъщ означава да си слят с вселената, но тогава няма необходимост от сила. Трябва само да се отпуснеш. Да се слееш със завършеното пространствено съзнание, безкрайно мощното ЦЯЛО.

Радон може да е подходящ за изключително авторитетни, могъщи и високо духовни хора. Той се занимава с търсене на духовна сила, за да осъзнае необходимостта от смирение. Независимо от темата за разрушението, основната тема е МИРНО, БЕЗГРИЖНО състояние. Другите радиоактивни елементи не чувстват безгрижност в радиоактивността и разпада.

Радон се отделя преди земетресение. Той осъзнава, че природата, вселенското цяло имат такава мощ, че ще съществуват винаги и в крайна сметка той може да се отпусне и да отстъпи място на тази сила.

Теми на Радон:

1. Недостоверност

Газът радон не може достоверно да бъде регистриран в природни условия. Повторните замервания показват различни величини, разликата може да е в стотици пъти и това затруднява процеса на определяне на радоновия риск за човека и екосистемите.

2. Дуалност

При радон най-силно от всички нуклеиди има борба между двете концепции за въздействието на радиацията върху човека: безпрагова – вредна е всяка доза радиация и прагова – радиацията е опасна само след преминаване на дадена прагова доза облъчване, под която тя е безвредна или даже полезна за човека.

Полза: радонотерапия / с минералните радонови води се осъществява облъчване основно с алфа частици, благодарение на проникване на радона от водата през кожата. Естествените радонови вани подобряват дейността на сърцето, нормализират кръвното налягане, ускоряват се процесите на зарастване и разнасяне в нервните влакна, мускулната и костната тъкан, снижават се нивата на стрес.

Вреди: Радон е една от най-опасните радиоактивни отрови. При вдишването му, продуктите на неговия разпад избирателно се натрупват в някои органи и тъкани, особено в хипофизата и надбъбречните жлези, които са с изключително важна роля в ендокринната система, която регулира хормоналната активност и дейността на вегетативната нервна система. Разпадните му продукти се натрупват също в сърцето, черния дроб и други жизненоважни органи.

Разтворени в кръвта и лимфата, радонът и продуктите на разпада му бързо се разнасят в целия организъм, причинявайки масирано облъчване. Освен функционални нарушения – мигрена, задух, световъртеж, гадене, депресивни състояния и др., вследствие облъчването на белодробната тъкан, радонът е способен да причини рак на белия дроб. Според последните данни на СЗО, той е на второ място след тютюнопушенето, като възможен причинител на белодробен рак, а заради свободното му разтваряне в мазнините, радонът се натрупва в мозъчната тъкан и може да причини рак на кръвта.

Клиника

Аденокарцином. Белодробни болести. Интерстициална пневмония. Малкоклетъчни и гигантскоклетъчни карциноми. Пневмокониоза. Пневмония. Рак на белия дроб. Респираторни дисфункции. Силикоза. Фиброза на белите дробове. Болести вследствие радиоактивно поражение и поражение от тежки метали.

Симптоми

Тропност към дихателната и ендокринна система. затруднено дишане. Кашлица – започва меко, незабелязано и стига до кашлица с кръвохрак. Непрекъсната кашлица след полет със самолет. 

Ключови симптоми:

  • Отсъствие или оскъдно количество храчки при кашлица.
  • Неразвиване или отсъствие на гнойно възпаление.
  • Патология при хора, обитаващи мазета или сутерени.
  • Рязка загуба на тегло и загуба на мускулна маса при боледуване.
  • Анемия. Отпадналост при обичайно натоварване.
© Светозара Филипова, д.м.