Изкуството на снемане на случая. – Пиер Шмид.

Излезе от печат сборник трактати и практика от Пиер Шмид, д.м. Изданието е първо за България. Публикувано е с изричното позволение на швейцарската Фондация “Пиер Шмид”, която след смъртта на автора е приемник-носител на авторските права върху трудовете му.

Кой е Пиер Шмид

Пиер Шмид е един от най-известните класически хомеопати в Европа и света. Приносът му за развитието на хомеопатията се състои в проникновеното тълкуване на Органона на лечебното изкуство, и най-вече изкуството на снемане на случая, на воденето на разпитването и на предписването. Дълбокото разбиране на Ханемановата философия е улеснено от обучението, което Шмид получава от учениците на Дж. Т. Кент в Американската фондация по хомеопатия. Зад океана Шмид се радва на изключително уважение сред професията. За това допринася и конкретиката, с която Шмид прилага Реперториума на Кент, който той допълва с рубрики и лекарства, чието място в реперториума Шмид извлича с убеденост от собствения си обширен опит. Въпросникът, който той разработва и представя на професията, е изключително свързан с приложението на определени рубрики от реперториума на Кент – нито прекалено големи, нито прекалено малки. Правилното вземане на тези рубрики води до точно определяне на лекарството. Разбира се, това точно предписание е обусловено преди всичко от наличието на солидни знания в областта на хомеопатичната теория – тоест Ханемановия Органон – и в областта на лекарствените картини, без които диференциацията между лекарствата е невъзможна. Но Шмид дава в ръцете на добре образования хомеопат директен способ за използването на един отличен инструмент, чрез който ежедневната практика да бъде улеснена максимално.

Трактатът, с който Шмид става известен на стария континент и в Америка, а по-късно – и в Индия, е “Скритите съкровища в Шестото издание на Органона” – един трактат, който светкавично възвръща вниманието на хомеопатичната общност към основите на класическата хомеопатия, положени от нейния откривател. В този труд авторът разглежда новите моменти, приживе внесени от Ханеман в Петото издание на Органона, но не видели бял свят поради недотам известните затруднения при отпечатването му след Ханемановата смърт. В бележка под линия Шмид обяснява подробно, как точно се постига произвеждането на петдесет-хилядните потенции на Ханеман. Неговата съпруга, която е хомеопат и фармацевт, основава хомеопатичната лаборатория, в която за първи път тези потенции се произвеждат за практиката, и която съществува и днес – http://www.schmidt-nagel.ch/en/laboratory/history-laboratory-homeopathy-schmidt-nagel/. Един от най-известните ученици на Шмид – Йост Кюнзли – продължава усилията за популяризирането на ЛМ потенциите в Европа.

Заслужава си да спомена отделно най-големия трактат, поместен в сборника – Непълните болести. Може би на колегите е добре известно, че става дума за болестите под обичайно възприетото название “едностранни” – за тях Ханеман говори в параграфи 172 и следващите от Органона. Няма да правя самонадеян опит за анализ на този трактат. Ще кажа само, че това е едно от най-издържаните обяснения, които съществуват в хомеопатичната литература за природата на тези болести, за начините на предписване при такива случаи, за терапевтиците, които Шмид нарича”реактивни лекарства”; но най-вече, това е най-последователното – теоретично и практическо – изясняване на Ханемановата мисъл по този крайно важен въпрос.

Подробности за биографията на Пиер Шмид можете да прочетете в предговора на книгата. От днес тя е достъпна за читателите. На този сайт могат да бъдат прочетени извадки от нея, за поръчки тук.

© Цветана Коджабашева, 2019