Последният период

от Маргрит Плувиер-Суйз

“Последният период” излезе от печат. Книгата представлява особен, синтезиран преглед на лекарствата от актиниди. Стилът на авторката е сбит, изключително натоварен със съдържание, изисквайки от просветения хомеопат сериозно ниво на познания. Книга, която ни води към слабо изследваните измерения на класическата хомеопатия. В нея ще откриете симбиоза от авторски размишления и достижения, случаи, споделени от други практикуващи, доказвания и теми на доказвания, извършени от други хомеопати и от самата авторка. Преамбюлът включва уводни статии от Дебора Колинс, класически хомеопат от Обединеното кралство, и Джереми Шер.

Трудно е да се представи в резюме един труд, който сам по себе си представлява синтез на тази толкова мащабна територия на хомеопатичните лекарства от радиоактивните елементи. Познанието, което може да бъде извлечено от тази книга, открехва портите към една донякъде плашеща реалност. Но уплахата тук не е от непознатото, а от това да се докоснем до тайнственото, смътно познато на всички ни и недотам несъзнавано поле, в което се зараждат автоимунните процеси и най-страшните болести на нашето съвремие. 

Прочетете Последният период.

За поръчки тук.