Бернхард Финке. – Философия, потенции, доказвания.

“Философия, потенции, доказвания” е сборник с избрани трудове от Бернхард Финке, д.м. В него са поместени философски тези, трактати и коментари на Органона, есета върху потенцирането, както и част от доказванията, проведени под ръководството на доктор Финке, измежду тях доказването на рентгеновите лъчи, лекарството X-ray.

Името на Финке се свързва с теорията и практиката на създаване на високи хомеопатични потенции. Неговият принос лежи най-вече в собствения му метод за потенциране чрез флукция (изтичане). Използвайки го, Финке постига изумителни излекувания. Флукционните високи потенции, които той създава, печелят нарастваща подкрепа сред професията; използвани са от най-бележитите класически хомеопати и са действали с неизменен успех.

Не по-малко ценни са неговите размисли върху основните принципи в класическата хомеопатия, с акцент върху потенцирането, закона за излекуването и жизнената сила. Финке остава верен на Ханеман, но отива по-далеч и разгръща тълкувания и пояснения на афоризмите в Органона на лечебното изкуство, необходими за укрепяването на научните основи на хомеопатията.

Финке е бил експериментатор по душа и високо ерудирана личност; това му е позволявало да изследва границите на хомеопатията неуморно. Заедно със своите колеги от Бруклинския хомеопатичен съюз, той провежда класически Ханеманови доказвания на непретегляеми сили, на растения и животни, но също и индуктивни доказвания. Примери за неговата изследователска работа са доказванията на рентгеновите лъчи (X-ray), слънчевата и лунната светлина (Solanum, Luna), Adamas (индуктивно доказване), Oxalic acid, Thlaspi bursa pastoris и т.н.

Сборникът, който излиза на български език, съдържа избрани трактати и тези на д-р Финке, изнесени на годишните срещи на Международната Ханеманова Асоциация в периода 1891-1905 година, както и част от доказванията му, публикувани в Протокоите на Асоциацията и в хомеопатичните списания в САЩ по онова време.

Книгата има три раздела – философия, потенции и доказвания.

Извадка и съдържание от книгата. Страници 190. Цена 15 лв. Издава Фондация Куантум, 2018. Поръчки на страницата на д-р Финке.