Афоризмите на Хипократ, докоснати от един хомеопатичен ум

Излезе от печат книгата, написана от барон фон Бьонингхаузен в края на неговия път. Българското издание съдържа откъси от шест секции (от общо осем) от Афоризмите на Хипократ през погледа на един хомеопат.

Превеждането на Афоризмите на английски език, за да бъдат отпечатани в Америка предстояло, но било осуетено от Гражданската война (1861-1865). След края на войната фон Бьонингхаузен бил вече починал и интересът към книгата в Щатите рязко спаднал; по тази причина тя остава достъпна в цялост само в оригинал до 1943 година.

The Homeopathic Recorder отпечатва откъси от нея в три последователни броя през 1943; преводът от германски на английски език е извършен от хомеопат, подписващ се с инициалите S.W.S.; неговата анонимност остава и до днес. Списанието отпечатва само коментарите на избрани от преводача афоризми, без повече информация относно останалата част от оригинала.

Без съмнение, преводът на такъв труд е представлявал двойно предизвикателство за S.W.S. и това важеше в пълна мяра и за българския превод. В книгата са изложени мислите на двама автори, творили в различни епохи, на 2000 години отстояние един от друг. Интерпретацията на афоризмите на Хипократ от S.W.S. на места не съответстваше с коментарите на фон Бьонингхаузен; възможно е това да се дължи на грешки при отпечатването в списанието; затова в хода на работата аз сравних интерпретацията на афоризмите в The Homeopathic Recorder с тази на доктор Елиъс Маркс, д.м., член на Медицинското общество на Ню Йорк, който през 1817 година издава “Афоризмите на Хипократ” на латински с паралелен превод на английски език.

Тази книга е най-крупното произведение на барон фон Бьонингхаузен на 670 печатни страници, неговата последна творба, изтъкана от увереност, познание и опит. Изучаването ѝ изисква от читателя просветеност в хомеопатичната теория и практика, за да бъде възможно пълноценното разбиране на гледната точка на фон Бьонингхаузен към медицината изобщо. Без многословност, в синтезиран вид, книгата е едновременно важен източник на хомеопатична философия и ценен терапевтичен наръчник.

За съжаление, в моите възможности е единствено превода на тези малки откъси от нея на 87 страници, от английски на български език; но тая надеждата, че из средите на нашето хомеопатично общество ще произлезе хомеопат, способен да преведе от немски цялото произведение – в почит към автора, допринесъл толкова много за развитието на науката хомеопатия, в името на познанието и в полза на хората. 

Читателите могат да прочетат откъс тук. Книгата може да се поръча от книжарница Quantum Books.