Posted on

Насочващите симптоми от Константин Херинг. – Том І-2.

Предстоящо издание

През 2018 година продължава издаването Насочващите симптоми в нашата Materia Medica от Константин Херинг.

Втората част на том първи се очаква да излезе от печат в последната седмица на януари 2018.

Книгата завършва съдържанието на том І, с картините на 18 лекарства, които са изброени по-долу:

Anacardium occidentale. Anacardium orientale. Anagallis arvensis. Anantherum muricatum. Angustura. Anthracinum. Anthrokokali. Antimonium arsenitum. Antimonium chloridum. Antimonium crudum. Antimonium sulphuratum auratum. Antimonium tartaricum. Aphis chenopodii glauci. Apis. Apocynum cannabinum. Argentum metallicum. Argentum nitricum. Armoracea sativa (Cochlearia armoracia).

Читателите могат да прочетат извадка от книгата тук:

Преводът е извършен от Цветана Коджабашева. Страници 396. Издава Фондация “Quantum”, 2018. Поръчки тук.