Хомеопатична фондация „Pierre Schmidt“

През април 2019 година Бордът на Fondation homéopathique „Pierre Schmidt“ прие решение, с което дава своята подкрепа на Фондация „Quantum“ в работата по издателския проект „Quantum Bibliotheque“. Изданията, които предстоят от ноември 2019 до края на проекта, ще бъдат реализирани със спомоществователството на Fondation homéopathique „Pierre Schmidt“.

Fondation homéopathique „Pierre Schmidt“ е учредена в Швейцария от доктор Пиер Шмид от Женева. Пиер Шмид умира на 15 октомври 1987 година във Франция на 94 години. Преди смъртта си той дарява по-голямата част от своето богатство, за да учреди Fondation Homeopathique “Pierre Schmidt”, http://www.pierreschmidt.ch/.

Мисиите на фондацията са две. Първата е да осигурява достъп на класическите хомеопати до библиотеката на Пиер Шмид, в която се съдържат повече от 3000 заглавия хомеопатична литература, измежду които теоретични трактати, Materia Medica, богата колекция хомеопатични статии на френски и английски език. Достъпът се реализира чрез контактната форма на уебсайта на фондацията.

Втората мисия е да подпомага френски и швейцарски лекари с класическо хомеопатично образование, които работят за разпространението на хомеопатията, провеждат научни и клинични изследвания, или извършват оригинална библиографична работа.


Пиер Шмид е швейцарски лекар, който се обръща към хомеопатията и през целия си живот отдава знанията и енергията си, за да съживи и разпространи класическата хомеопатия в Европа. Той практикува в Женева от 1921 година. През 1931 оглавява Международния хомеопатичен конгрес в Женева. Преподава на много лекари. Участва в конференции в Лондон, Барселона и Брюксел. Неговите ученици стават хомеопати, които на свой ред упражняват голямо влияние върху развитието на професията – пример са д-р Елизабет Райт–Хъбард и добре известният Йост Кюнзли.

Петдесет-хилядните потенции на Ханеман стават известни на англо-говорящия свят благодарение на написания от Пиер Шмид трактат „Скритите съкровища в последното издание на Органона“, публикуван в три поредни броя на Британски журнал по хомеопатия през 1954 година и в няколко поредни броя на The Homeopathic Recorder от 1955 година. Лекциите, изнасяни от д-р Шмид в Европа, прокламират изключително Ханемановото учение и Кентианската философия.

Д-р Шмид издава трудове на френски, английски, немски, италиански и испански език. Най-известните и най-обемните му трактаки – Скритите съкровища в последното издание на Органона, Изкуството за снемане на случая, Изкуството на разпитването и Непълните болести – са поместени в този сборник. Последният споменат трактат, Непълните болести, съдържа множество добавки към Реперториума на Кент, с доказано авторство на Пиер Шмид. Въпросникът, разработен от него в Изкуството на разпитването, е добре известен и широко използван от онези, които ползват Реперториума на Кент, защото въпросите са формулирани така, че да сочат към рубрики в реперториума.

Пиер Шмид извършва първият превод на Органона и Хроничните болести на Ханеман, Лекциите на Кент и 50-те причини да бъда хомеопат на Бърнет на френски език. Освен отдаден на професията си хомеопат и блестящ преподавател, Пиер Шмид води особено активна обществена дейност. Пътува много и обучава студенти от цял свят. Създава специалната Група по Ханеманова хомеопатия на Лион, която просъществува от 1946 до 1878.Той е един от учредителите на Liga Medicorum Homeopathicа Internationalis през 1925 година по законите на Швейцарското гражданско право. Днес Лигата е със седалище в Кьотен, Германия, и наред с останалата си дейност провежда ежегодни международни конгреси по хомеопатия. Повече информация може да бъде намерена на сайта на неправителствената организация: http://www.lmhi.org/.