Условия за ползване на сайта

Отварянето на страници на сайта и/или следването на препратки в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите условия за ползване.

Уебсайтът „Открито за хомеопатията“ е собственост на Цветана Коджабашева, за краткост „Автор“.

Съдържанието на сайта е създадено или преведено от Автора. Потребителите на сайта могат свободно да използват части или в цялост текстовете на статиите или преводната литература, публикувани на сайта, само за лична употреба. При никакви условия не се разрешава разпространение на части или в цялост на текстовете на статиите или преводната литература, публикувани на сайта, с търговска цел.

На сайта се допускат публикации от гостуващи автори. Тяхното съдържание е изключително авторско право на съответния гостуващ автор. За публикациите от гостуващи автори важат правилата, които важат и за Автора.

Потребителите на сайта могат да споделят в Интернет части или в цялост текстовете на статиите или преводната литература, публикувани на сайта, само при условие, че посочват препратка към или цитират оригиналния източник.

Потребителите на сайта могат да направят поръчка за закупуване на книги при условията на действащите закони.

Този сайт не събира и не обработва лични данни. Имейлите, с които потребителите се абонират за нови публикации, се използват единствено и само с цел да бъдат уведомявани за такива публикации. По никой начин сайтът не допуска разпространяването на тези имейли, нито ги използва за реклама.

Реклама на продукти и услуги на Открито за хомеопатията не се допуска по никой начин, под никаква форма и от ничие име. Сайтът има единствено и само идеална образователна цел. Никакви части от информацията, публикувана на него, не могат да бъдат използвани за реклама.

Съдържанието на този уебсайт е под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко използване на сайта в разрез с този закон представлява закононарушение. За нарушенията се отговаря по ред, съгласно действащото българско законодателство.