Предстоящи издания

Насочващите симптоми в нашата Materia Medica

Том ІІ-2 „Aurantium – Bromium“

от Константин Херинг

Предстои да бъде издаден том ІІ, част втора на „Насочващите симптоми в нашата Materia Medica“ от Константин Херинг. В нея се съдържат картините на: Aurantium, Aurum metallicum, Aurum muriaticum, Aurum muriaticum natronatum, Badiaga, Baptisia tinctoria, Baryta carbonica, Baryta muriatica, Belladonna, Benzoic acid, Berberis, Bismuthum, Borax, Bovista, Brachyglottis repens и Bromium.

Книгата се очаква да излезе от печат през май 2020 година. 

Превод Цветана Коджабашева. Издава фондация „Quantum“.