Предстоящи издания

Философия, афоризми, практика

от Джеймс Т. Кент

Тази книга представя избрани трудове на Джеймс Тайлър Кент, американският хомеопат, чието име няма нужда от представяне. Книгата съдържа есета, обръщения и беседи из The Lesser Writings на доктор Кент, избрани афоризми и предписания, и ценни споделяния из огромния практически опит на автора.

За първи път у нас излиза автентичен превод от английски език на философските трудове на доктор Кент. Съдържа три секции, съгласно заглавието. Като приложение е поместена обширна статия на Деян Пенчев за живота и делото на д-р Кент.

Съставител: Цветана Коджабашева. Преводачески колектив: Цветана Коджабашева и Деян Пенчев. Редактор: Деян Пенчев. Издава фондация Quantum, 2022.

Очаквайте през ноември 2022.