Предстоящи издания

Насочващите симптоми в нашата Materia Medica, том IV

от Константин Херинг

Очаквайте през есента на 2023.


Хомеопатия и минерали

от Ян Шолтън

“Хомеопатия и минерали” е книгата, с която Шолтън поставя основите на своя аналитичен метод, превърнал се с годините практика в цяла система. По думите на самия Шолтън:

“В Хомеопатия и минерали поставих началото на нишката на мисленето в понятия от теми, сравнявах групи от лекарства с едно лекарство в рамките на групата. Методът на групов анализ се състои в изучаването на група лекарства, а не на индивидуалните лекарства. Например, разгледали сме цялата натриева група, в това число Matrum carbonicum, Natrum muriaticum, Natrum phosphoricum и Natrum sulphuricum. Темите и характеристиките, които са общи за цялата група, са извлечени от цялостната картина и в последствие приложени към по-малко познатите, и дори към непознатите Natrums.

В определен аспект, тази книга е необикновена за хомеопатията. Това е първата книга, в която на лекарствата се гледа по-абстрактно, отколкото досега. При абстракцията ние се задълбочаваме не в темата на едно определено лекарство, а навлизаме дълбоко в темата на група от лекарства: например Natrum-ите. Това създава ново ниво на поглед към лекарствата, което някои биха нарекли “мета-ниво”. Тази абстракция прави възможно дори да предвидим донякъде картината на неизвестните лекарства. В практиката се доказва, че тези предсказания са верни до голяма степен.

Наред с груповия анализ, тук разглеждаме и развитието на “темите”. Тези теми се оказват ефективен начин на работа с информацията, получена от пациентите. Това, от своя страна, влияе върху хода на интервюто. Информацията за историята на пациента и ситуационните причини доказано водят до лекарства.

Докато сравняваме и описваме лекарствата, ще наблегнем на умствените картини. Оказва се, че груповият анализ дава най-добри резултати с умствените картини на лекарствата. Това е така и защото умствената картина винаги присъства под една или друга форма в лекарството, докато физическите оплаквания могат да бъдат разнообразни. Различните начини, по които може да се говори за болестите, ще бъдат разгледани в главата “Болестта като творение”.

Тази книга е написана за практикуващи хомеопати. На нея не би трябвало да се гледа като на книга за начинаещи. Добре познатата Materia Medcia няма да бъде обсъждана в детайли. Тя ще бъде цитирана, само за да се изяснят новите лекарства и да се сравнят с вече известните. Освен това, обаче, ще бъдат изтъкнати новите аспекти на познатите лекарства. Тази книга е предназначена и за всеки заинтересован читател.”

Книгата се очаква преди края на 2023.


Тайнствените Лантаниди

от Ян Шолтън

Очаквайте през декември 2023.