Фондация Quantum и Fondation homéopathique “Pierre Schmidt”

През лятото на 2017 година бе учредена Фондация “Quantum” с идеална цел просвещаване на обществото и улесняване на достъпа до професионална литература за онези, които се интересуват от класическата и съвременната хомеопатия. Фондацията реализира целта си чрез издателската си дейност – онлайн и печат. Осъществяването на издателската дейност става възможно благодарение на личния труд и даренията на своя основател, Цветана Коджабашева.

В периода 2017-2025 година се очаква окончателното завършване на работата по поредиците, които образуват ядрото на проекта “Quantum Bibliotheque” – основи на хомеопатията, потенции, водене на случая, Materia Medica и реперториум:

Ханеман, Самуел. “Хроничните болести, особената им природа и хомеопатичното им лечение” – теория и Materia Medica. Ханеман, Самуел. “Кратки трудове”. Ван Зандворт, Роджър. The Complete Repertory, електронна версия на български език, 2016, достъпен само в Complete Dynamics Software. Херинг, Константин. “Насочващите симптоми в нашата Materia Medica“. Фон Бьонингхаузен, Клеменс М. Ф. “Кратки трудове”. Фон Бьонингхаузен, Клеменс М.Ф. “Афоризмите на Хипократ през погледа на един хомеопат”, избрано. Финке, Бернхард, “Избрани трудове”, сборник. Алън, Хенри Клей, “Materia Medica на някои важни нозоди”. Шмид, Пиер. “Изкуството на снемане на случая”, сборник трактати и практика. Богър, Сайръс М. “Избрани трудове”.

През април 2019 година Бордът на Fondation homéopathique “Pierre Schmidt” прие решение, с което дава своята подкрепа на Фондация “Quantum” в работата по издателския проект “Quantum Bibliotheque”. Изданията, които предстоят от ноември 2019 до края на проекта, ще бъдат реализирани със спомоществователството на Fondation homéopathique “Pierre Schmidt”.

Паралелно с проекта “Quantum Bibliotheque” се осъществява списването и поддържането на уебсайт “Открито за хомеопатията”. Той бе създаден през октомври 2013 година. Към март 2021 на него са публикувани 113 статии – преводна литература, съвременна хомеопатия и есета. Целта на уебсайта е същата като тази на издателския проект – да се създаде достъпен източник на надеждна хомеопатична литература на български език. Достъпът до сайта е напълно безплатен. Акцент е поставен на най-важните класически автори и сега на сайта са достъпни трудове от хомеопати като Ханеман, Бьонингхаузен, Кларк, Финке, Фарингтън, Тайлър, Богър, Кент, Алън, Андърхил, Белокоси, Робертс, Каплов, Съдерланд, Рауи, Мур, Гример, Хъбард, Бърнет, Шмид и други.