Истинската медицина

Отдавна вече лечението с класическа хомеопатия не е екзотика за българите. За щастие, все повече са успешните излекувания с нежните лекарства. За няколко години само специалистите, практикуващи класическа хомеопатия, вече не са рядкост в България. Това е изключително постижение, защото нужно е много време, нужни са големи усилия, и най-сетне нужна е доста практика, за да се овладее хомеопатичното лечебно изкуство. Този факт се разбира от все повече хора измежду онези, които са се посветили на изучаването на истинското лечебно изкуство.

За тях е този сайт. Той е и за всички, които искат да научат повече за изкуството, което ги лекува. Трябва хората да знаят, как да направят осъзнат избор за своето лечение. Много малко от нас си дават сметка, колко различни са медицината, която познаваме, и хомеопатията. На сайта те ще намерят публикувана образователна информация.

Класическата хомеопатия е моята страст и призвание. Моите творчески усилия са посветени изцяло на нея. Щастие е за мене, че съм способна да допринеса за развитието на хомеопатите, и за популяризирането на науката „Хомеопатия“ в моята родина. Ще дойде ден, в който законът ще допусне създаването на хомеопатичен колеж, който ще стане Alma Mater на законно дипломирани в България български хомеопати – за да могат българите да имат равен достъп до хомеопатичната медицина.

Познаването на класическите източници в хомеопатията е от изключително значение за професионалистите в областта. Днес посвещаваме повече внимание на съвременните развития и течения в нашата наука, без да си даваме сметка за скритите съкровища, които лежат заровени в прахта на забравата.

Благодарности поднасям на всички читатели на Открито за хомеопатията за техния интерес и тяхното доверие.

Сайтът предлага образователна информация, а не съвети за лични здравни оплаквания. Нищо публикувано на този сайт не съставлява медицински съвет. Хомеопатичното лечение не е игра.