Условия за ползване на сайта

Отварянето на страници на сайта и/или следването на препратки в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите условия за ползване.

Уебсайтът Открито за хомеопатията е собственост на Цветана Коджабашева, за краткост Автор.

Съдържанието на сайта е създадено или преведено от Автора. Потребителите на сайта могат свободно да използват части или в цялост текстовете на статиите или преводната литература, публикувани на сайта, само за лична употреба. При никакви условия не се разрешава разпространение на части или в цялост на текстовете на статиите или преводната литература, публикувани на сайта, с търговска цел.

Потребителите на сайта могат да споделят в Интернет части или в цялост текстовете на статиите или преводната литература, публикувани на сайта, само при условие, че посочват препратка към оригиналния източник.

Потребителите на сайта могат да направят поръчка за закупуване на книги при условията на действащите закони.

Съдържанието на този уебсайт е под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко използване на сайта в разрез с този закон представлява закононарушение. За нарушенията се отговаря по ред, съгласно действащото българско законодателство.