Насочващите симптоми в нашата Materia Medica, том І-2

от Константин Херинг

Anacardium occidentale – Armoracea sativa

Излезе от печат том І-2 от „Насочващите симптоми в нашата Materia Medica“ от Константин Херинг, с която завършва първия том от поредицата.

В него са включени лекарствата:

Anacardium occidentale. Anacardium orientale. Anagallis arvensis. Anantherum muricatum. Angustura. Anthracinum. Anthrokokali. Antimonium arsenitum. Antimonium chloridum. Antimonium crudum. Antimonium sulphuratum auratum. Antimonium tartaricum. Aphis chenopodii glauci. Apis. Apocynum cannabinum. Argentum metallicum. Argentum nitricum. Armoracea sativa (Cochlearia armoracia).

Преводач Цветана Коджабашева. Издава Фондация Quantum, 2018; 396 страници.

Цена 25 лева.

При групови поръчки получавате отстъпка от цената, както следва: За 10 броя в размер 15 на сто; за 20 броя в размер 20 на сто; за 25 и повече броя в размер 25 на сто.

Поръчка