Какво трябва да знаят хората

От Дж. Т. Кент, “Кратки публикации” (извадка) Всички, които са научили за ползите от хомеопатичната медицинска система – или лечебно изкуство – и които искат да се възползват от тях, трябва да разпознават методите на точно практикуващите хомеопати, за да избегнат заблуждението от претенденти, които се стремят да печелят, без да имат грижа нито за пациента, […]

Continue Reading

Болести на ушите | Част І

“В много упорити случаи, след като вярното лекарство е било избрано и приложено в единствена доза, и когато пациентът, след кратко влошаване на симптомите, започне да се възстановява, се случва след няколко дена отново да настъпи влошаване; тогава онзи, който в такъв момент съумее да изчака и да не дава нищо повече, ще стане свидетел на забележителни излекувания – колкото по-малко намеса, толкова по-трайни и по-пълни ще са те.

Continue Reading

Лебедова песен

“Откакто средствата за комуникации нараснаха скокообрбазно, обществото разви тенденция да проявява вкус към медицински и здравословни теми. Все повече то бива завладяно и манипулирано от мощна, деятелна пропаганда, а неговото мнение –оформяно според модата. Поради елементарните, а често и предубедени сведения, които обществото получава чрез вестници, списания, радио и телевизия, много хора са отегчени и недоверчиви към модерната алопатия поради нейната сложност и все по-високата цена на преобладаващите алопатични методи; повечето обаче остават заблудени от простотата на хомеопатичния подход и са склонни да приемат, че той не би могъл да е достатъчно добър, след като е толкова евтин.”
А.Д. Съдерланд, 1954 година

Continue Reading

Връзки между елементарните субстанции – Част ІІІ

Група на тежките метали От Джозеф Л. Каплов Последната част от сравнителния анализ на Каплов обхваща лекарствата от четвърти, пети и шести ред на периодичната таблица. Изнесена в резюме пред Бюрото по хомеопатична философия при Международната Ханеманова Асоциация на 17 юни 1942 година. Третата част е публикувана в ‘The Homeopathic Recorder’, октомври 1944, том LХ, № […]

Continue Reading

Първо издание на “Хроничните болести” в България

С вълнение обявявам излизането от печат на първи том от фундаменталния труд на д-р Самуел Ханеман в превод на български език. Тя бе преведена от мен в началото на 2014 година и близо три години остана достъпна за свободно четене онлайн. Тъй като аудиторията на Открито за Хомеопатията е предимно професионална, настоящата публикация не навлиза в […]

Continue Reading

Взаимовръзки между елементарните субстанции – Част ІІ

“В своята проста форма въглеродът е химически инертен, също като силиция; и колкото повече въглеродът се доближава до своята чиста, проста и същевременно неорганична форма, толкова по-близко стои той до силиция.”

Continue Reading