Относителността при медицинските присъди

“Среден на ръст, тъмнокос, слаб, мършав и изтощен учител ме потърси преди три години за своя нагнояващ черен дроб. Абсцесът в него започнал 10 месеца преди моята визита и в целия този период бил лекуван с ортодоксални методи в една от най-добрите болници в Индия, с прилагане на всички възможни антибиотични и други терапии, и под грижите на един от най-добрите хирурзи в страната, който аспирирал черния му дроб десетина пъти, с последващи три операции, докато най-сетне дал следната прогноза: …”

От М. Баташари

Превод на статия, публикувана в ‘The Homeopathic Recorder’ през 1954 година, том LХХ, № 2

С излагането на своята теория за относителността, Айнщайн направи невалидни всички предшестващи я концепции – за гравитацията, етера, геометрията и други. Някои циници биха могли да му нанесат удар с възражението, че неговата теория за относителността е само относително вярна. Каквато и да е тя обаче, ние можем да свидетелстваме, че е факт в областта на медицинските решения. Когато разни авторитети, специалисти или превъзходни хирурзи отсекат, че даден случай е изцяло безнадежден, озадачаващо нелечим или типично хирургичен, ние трудно потискаме усмивката си, защото знаем, че присъдите на тези почитани люде са показателни за техните велики грешки, провали и пропуски – които при по-близък преглед се оказват да варират между петдесет и деветдесет процента. Ето няколко случая, които да илюстрират нашето твърдение. Continue reading “Относителността при медицинските присъди”

Наблюдение на лицето

Лицето на пациента разказва дълга история, и е добре студентът да наблюдава внимателно чертите, изражението, цветът и температурата му. Опитният лекар прочита там не само степента на сериозност на даден пристъп, но често и цялостната обща природа на болестта. Това са твърде фини нюанси, за да бъдат описани добре, но те въпреки това придават на цялото особена отсянка.

От С.Д. Рауи

Извадка от „Особена патология и диагностика, с терапевтични насоки“ от Д-р С.Д. Рауи. Съвременник на К. Херинг, практикувал хомеопатия в Трентън и Филаделфия през втората половина на 19 век. Преподавател в Хомеопатичния колеж в Пенсилвания.

Continue reading “Наблюдение на лицето”

Изборът на хомеопатично лекарство за сърдечни състояния

“В тези състояния именно ние трябва да анализираме симптоматиката много внимателно, и да помним основополагащото правило за анализ на всички симптоми: Всеки симптом има своето място; той има и своето усещане; има своите граници, изразени под формата на влошавания и подобрявания, а има и придружаващи, съпътстващи симптоми, които често се откриват във влошаванията, или понякога в очевидно несвързан симптом в друга част на тялото.”
Х.А. Робъртс

От Х.А. Робъртс, M.D.

Беседа, изнесена пред Бюрото по клинична медицина на Международната Ханеманова Асоциация на 9-11 юни 1932 година

Публикувана в ‘The Homeopathic Recorder’ през 1938 година, 4/38

Някои органи в човешкото тяло са важни поради жизнената връзка с всяка част от системата. Човекът е най-високо развитият организъм, в който всяка част функционира и се синхронизира с останалите по един гладък хармоничен маниер. Всъщност, идеалното здраве представлява идеална хармония във всичките тези части. И все пак, колкото и да осъзнаваме, че всеки орган е част от цялото, в нашите клинични връзки ние сме склонни да насочваме наблюденията си и да поставяме акцент върху израженията на нехармонично функциониране на някой орган или набор от органи – дотолкова, че загубваме поглед върху много по-важната цялостна картина. Колкото и понякога да разглеждаме един орган като най-засегнатата част, нужно е да имаме наум неговата връзка с цялото – а силата на проявлението на цялостната болест не е свързана с отделния орган, свързана е със самия човек. Continue reading “Изборът на хомеопатично лекарство за сърдечни състояния”

Aurum | Злато. (Добре познатият метал).

“Приготовлението на такъв златен прах е за първи път описано в началото на дванадесети век от Албукасис (Albucasis) (in libro servitoris de præp. med., p. 242) : „Златото трябва да бъде търкано върху груб лен в леген, пълен с вода, и да бъде използван финият прах, който се отлага на дъното на водата“. Johann Von St. Amand (през тринадесети век) указва приготовление по същия начин в приложението към MESUE, Opera, Venet., 1561, p. 245, 4. E. Zacutus, португалецът, подражава на това указание и описва (Hist. medic., lib. I., obs. 33) случай на благородник, който е бил дълго време измъчван от меланхолични представи, и когото той е излекувал за един месец само чрез финият златен прах, приготвен на воденично точило.”
С. Ханеман, Хронични болести

Както суеверията, неточните наблюдения и лековерните догадки са били източник на неизброими неверни изявления относно достойнствата на лекарствата в материя медика, така и липсата на доказване и безпочвените теоретични мотиви на лекарите са отрекли без причина на изключително мощни, и следователно високо лечебни субстанции, всички техни лекарствени свойства, като по този начин са лишили хората от тези лекарства. Continue reading “Aurum | Злато. (Добре познатият метал).”

Техники в хомеопатията

“Не е мъдър онзи, който няма полза от своята наука.”
Латинска сентенция

Беседа от Т.К. Мур, M.D. – Есенции (82) на класици – Робъртс, Богер, Липе, Тайлър, Кент, Ален, Ханеман, Шмид, Гример, Мур и други.

Изнесена пред Бюрото по клинична медицина на Международната Ханеманова Асоциация, 27 Юли 1939 година.

Публикувана в The Homeopathic Recorder, том LIV, 12/39

Наблюдения на запознатите с ефектите на лекарствата върху хора. Измежду тези записки на части от истината, без съмнение ще се провиди и самата истина. Continue reading “Техники в хомеопатията”

Затруднено дишане около полунощ

Carbn-s, Alum-p, Am-c, Ars, Ars-i, Arum-d, Bar-m, Calc-ars, Calc-i, Carb-v, Chin-ar, Ferr-ar, Ferr, Graph, M-art, Samb

Carboneum sulphuratum

Кент, Лекции по хомеопатичната ММ

Забързано дишане. Лекарството е послужило добре при астма.

Затруднено дишане: вечерта и с наближаването на нощта; в затворена стая, когато кашля; след хранене; след незначително усилие; докато лежи; прозорецът трябва да е отворен, докато заспива; при събуждане. Continue reading “Затруднено дишане около полунощ”